Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Akce občanského sdružení

Rozhovor s Danielem Hermanem

Narodil se v roce 1963 v Českých Budějovicích, vystudoval gymnáziu, poté nastoupil na pedagogickou fakultu, kterou však po jednom roce opustil. V roce 1984 začal studovat teologickou fakultu v Litoměřicích, v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. Následně se stal sekretářem kardinála Miloslava Vlka.

V letech 1996–2005 byl mluvčím České biskupské konference. Mezi lety 2005–2007 pracoval na Lince pomoci v krizi při Policejním prezidiu České republiky. V roce 2007 požádal o laicizaci. V civilní sféře pracoval pro ministerstvo vnitra a na ministerstvu kultury a jako vedoucí kanceláře prezidentského kandidáta Jana Švejnara. Dne 12. srpna 2010 byl zvolen ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Pětileté funkční období zahájil 16. srpna 2010. Ve středu 10. dubna 2013 byl Radou Ústavu odvolán

Daniel Herman 500px

 

Situace je zatím velice nepřehledná, říká odvolaný ředitel ÚSTR Daniel Herman

Když jsem před lety Daniela Hermana poznal, byl ještě knězem. Byl mluvčím České biskupské konference a před tím jeden z nejbližších spolupracovníků kardinála Miloslava Vlka. Jeho kněžskou dráhu úmyslně připomínám, odpovídala jeho povaze milého, slušného, dobrosrdečného a chápajícího člověka, který rozuměl vývoji České republiky v posledních dvaceti letech. V nedávných dnech byl Radou Ústavu pro studium totalitních režimů odvolán z funkce ředitele. Pro mnohé to znamená snahu levice ovládnout tuto instituci a zabránit nástupu komunistů do vysokých funkcí. ČSSD totiž předpokládá, že po vítězství ve volbách v příštím roce, bude jednat s KSČM o podpoře své vlády. A za podporu budou logicky komunisté požadovat dosazení svých lidí do vysokých funkcí státní správy, podobně jako tomu je dnes na komunální úrovni, kde v řadě krajů vládne koalice ČSSD a KSČM.

V roce 2007 jsi požádal o tzv. laicizaci, co to přesně znamená?

Laicizace je uvolnění z kněžských závazků. V praxi to znamená, že na jednu stranu nesmím vykonávat žádné pravomoci vyplývající z kněžského svěcení, na druhé straně se mohu třeba oženit a bude to zcela v souladu s církevním právem. Z křesťana "profesionála" (kněze) se opět stávám křesťanem "laikem" (tedy civilní osobou). Není to tedy "odsvěcení", takový proces neexistuje, ale spíše vyslání "do zálohy". Existují velmi jasně specifikované momenty, kdy mohu pravomoci vyplývající z mého kněžského svěcení užívat. Např., když je nějaký člověk v ohrožení života a chce se vyzpovídat nebo udělit svátost nemocných (tzv. poslední pomazání). Existuje také proces opačný, tedy reaktivace aktivní kněžské služby. To je opět v
kompetenci Apoštolského stolce, tedy Vatikánu, stejně, jako laicizace. O obou krocích musí rozhodnout papež.

Proč jsi o laicizaci požádal?

O laicizaci jsem požádal po zralé úvaze. Uvědomoval jsem si, že motivy, pro které jsem se stal v létě roku 1989 knězem, byly hodně ovlivněné tehdejší společensko-politickou situací. Chtěl jsem komunistickému režimu jasně ukázat, že "s ním nekamárádím" a volím alternativní způsob života, přesně opačný, než jaký nám komunisté vnucovali. Po Listopadu ´89 jsem si uvědomoval, že mě společenská angažovanost přitahuje více, než klasická
kněžská služba. Jen proto, že jsem pracoval v administrativě církve a jako její mluvčí, což mě bavilo, tak mi to rozhodování trvalo poněkud déle, ale nelituji.

Neuvažuješ o tom, že by ses vrátil zpět do církve?

Já jsem z církve neodešel. Stále a vědomě zůstávám členem Římskokatolické církve. Odešel jsem pouze z jejích služebních struktur. Jak jsem napsal výše, do budoucnosti nevidím a možnost návratu do aktivní kněžské služby existuje. Zatím nic takového sice neplánuji, ale "nikdy neříkej nikdy".

Co bude podle Tebe s Ústavem pro studium totalitních režimů, který jsi téměř tři roky vedl?

I když se jmenuji Daniel, necítím se býti prorokem:-) Opravdu nevím. Situace je zatím velice nepřehledná. To, co v ÚSTR v dubnu 2013 nastalo, není jen destabilizace, ale má to prvky destrukce. Bylo odvoláno celé vedení ústavu i archivu, byly nastíněny jiné priority, je zpochybňován zákon 181/ 2007 Sb., na jehož základě obě instituce vznikly. Sociální demokraté sice tvrdí, že ÚSTR nechtějí zrušit, což je samo o sobě pokrok, ale dochází k
jeho výrazné politizaci, což je pro instituci tohoto typu velmi špatné.

A co bude s Tebou?

Dostal jsem několik nabídek. Některé jsou na plný úvazek, jiné na částečný. Musím nejprve dobře rozvážit dlouhodobé cíle a jim podřídit ty krátkodobé. V tuto chvíli nechci být konkrétnější, ale je velmi pravděpodobné, že se budu i nadále věnovat veřejné službě ve prospěch společnosti.

S Danielem Hermanem rozmlouval Ivan Bednář

Poznámka – po rozhovoru proběhla zpráva v médiích, že Daniel Herman vstoupil do řad KDU – ČSL.