Akce občanského sdružení

Sedm dní, které otřásly Prahou - 45.výročí okupace Československa

  • Vytisknout

Občanské sdružení Publicum Commodum ve spolupráci s Magistrátem hl.m.Prahy a Městskou částí Praha 1 si Vás dovolují pozvat na kulturně-historickou akci, která připomene 45.výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy - sedm rozhodujících dnů od 21. do 27.8.1968, které brutálně ovlivnily život občanské společnosti až do 17.listopadu 1989.

Přijďte a vezměte s sebou i své děti, aby se poutavou formou a z úst pamětníků dozvěděly
co nejvíce o této tragédii našeho národa.

Zveme vás ve středu 21. srpna od 14.00 hod. na náměstí Republiky
před obchodním domem Palladium.

Program začíná ve 14:00 hod. vystoupí umělci, písničkáři a hosté,
kteří jsou úzce spjati s pohnutými srpnovými událostmi roku 1968.

21-srpen-1968 Publicum-Commodum 2013 plakat 640pxx

 

Počátek okupace Československa 21.srpna 1968


V noci z 20. na 21. srpna 1968 v 23.00 hodin překročila vojska pěti zemí bývalé Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) tehdejší československé hranice.

 

Počet vojáků prvního sledu, kteří se bezprostředně účastnili invaze, je odhadován na 70 000 mužů a 1 800 tanků z Polska, 35 000 vojáků a 1 300 tanků z NDR (Německé demokratické republiky), 40 000 vojáků a 1 500 tanků z Maďarska; spolu s nimi přešlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálních technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 165 000 mužů a 4 600 tanků.

 

Krátce po jedné hodině 21. srpna 1968 odsouhlasilo tehdejší předsednictvo ÚV KSČ většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text Provolání Všemu lidu Československa. O půl hodiny později bylo Provolání přečteno v Československém rozhlase. V něm byla vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva.

 

Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz k obraně země. Během čtení Provolání byl vysílač na středních vlnách vyřazen z provozu na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmana. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, které nahradila vysílačka “Vltava”, která ihned začala na vlně 210 metrů šířit sovětskou propagandu.

 

Události nabírají prudký spád. Kolem druhé hodiny je již cesta z Ruzyňského letiště do středu Prahy zaplněna kolonami sovětských vojáků na tancích a obrněných transportérech…


Sedm dnu 21-8-2010 okupace ilustr 1

Sedm dnu 21-8-1968 okupace ilustr 95

Sedm dnu 21-8-2010 okupace ilustr 3

Sedm dnu 21-8-2010 okupace ilustr 4

Sedm dnu 21-8-2010 okupace ilustr 5