Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Akce občanského sdružení

Vyšší princip

Publicum commodum o.s. při příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha uspořádalo 18. června v Městské knihovně pro žáky základních škol Prahy 1 vzdělávací besedu s historiky spojenou s promítnutím filmu Jiřího Sequense „Atentát“.

15. října bude na tuto besedu navázala beseda nová, spojená s promítáním filmu "Vyšší princip", tentokrát věnovaná dopadům atentátu na českou veřejnost. Po zabití Heydricha následovalo kruté období nacistických represí, které postihly všechny společenské vrstvy.

Před sedmdesáti lety, 24. října 1942, začaly v koncentračním táboře Mauthausen masové popravy českých vlastenců, které byly odplatou nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Toto bezpříkladné násilí trvalo až do ledna následujícího roku,“ řekla při zahájení kulturně vzdělávacího setkání s žáky a studenty škol Prahy 1 předsedkyně Publicum commodum, o.s. Jaroslava Janderová.

Občanské sdružení Publicum commodum uspořádalo toto tematické dopoledne věnované výročí masových poprav, které následovaly v období po smrti Reinharda Heydricha již po druhé. První se konalo v květnu u příležitosti 70. výročí atentátu. Na ně navázalo toto říjnové setkání jako připomínka počátku masových poprav v Mauthausenu.

V úvodu vystoupil David Uhlíř z Vojenského historického ústavu, který mladé diváky seznámil s historickými souvislostmi a velkým významem atentátu pro válečnou i poválečnou historii. Poté byl promítnut film režiséra Jiřího Krejčíka Vyšší princip. Po filmu vystoupil senátor a historik Tomáš Grulich, který také odpověděl na dotazy přítomných školáků.

Nakonec setkání vyhlásila Jaroslava Janderová literární soutěž na téma „Atentát na Reinharda Heydricha – Máme být na co hrdí?“ Žáci a studenti se budou moci do soutěže zapojit prostřednictvím esejů na uvedené téma, které zašlou do konce tohoto roku na adresu občanského sdružení Publicum commodum. Pět nejlepších prací bude odměněno věcnými cenami.JUDr. Jaroslava Janderová, Publicum Commodum a starosta MČ Praha 1 Ing.Oldřich Lomecký

Diverzní operace československých výsadkářů za druhé světové války, během které byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha, tehdy třetího muže nacistické Říše a hlavního plánovače vyhlazování Židů, je v současnosti považována za nejvýznamnější odbojový čin druhé světové války. Atentát byl proveden dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii.

Reinhard Heydrich

Význam tohoto odbojového činu lze rovnat k vyhrané bitvě, kdy Němci utrpěli velkou porážku. Čeští lidé, kterými nacistická elita pohrdala a připravovala jejich odsun či úplné vyhlazení, zabili možná nejvýkonnější mozek nacistické mašinérie. Český národ zaplatil za tuto německou porážku vysokou cenu, desítky tisíc lidských
životů. Komunisté později význam atentátu zpochybňovali, nicméně zlikvidování Heydricha bylo jednou z nejvýraznějších protinacistických akcí v celé okupované Evropě. Tehdy jsme byli ve válce s nacisty, bojovali jsme o naši budoucnost. Ve válce se ale umírá.

Je proto naší povinností připomínat všem generacím, které nezažily žádnou válku ani totalitu, všechny historické události, které český národ prožil ve svém boji za svobodu a demokracii.

A to je poslání a hlavní směr činnosti občanského sdružení Publicum commodum.

Jaroslava Janderová

Zničené auto Reinharda Heydricha těsně po výbuchu