Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Pražští Piráti vylezli z trojského koně

Danaos dona ferentes – Bojím se Řeků, kteří přinášejí dary. Danajský dar je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako přirovnání. Jde o takový dar, který způsobuje obdarovanému spíše potíže či zlo než užitek a spokojenost. V dřevěné maketě koně se pod Odysseovým vedením ukryla skupinka Řeků, kteří deset let marně obléhali Tróju. Ostatní bojovníci předstírali, že obléhání ukončili a odpluli. Když Trójané přes varování věštce Laokoóna a věštkyně Kassandry koně vtáhli do města, Odysseovi muži v noci otevřeli bránu a vpustili Řeky dovnitř. Trója byla dobyta a rozvrácena do základů. Na Laokoóna pak Bohové seslali dva hady, kteří zardousili jeho i jeho dva syny. Kassandra po dobytí Tróji připadla jako otrokyně veliteli řeckých vojsk Agamemnonovi, který ji vzal s sebou do Mykén. Hned po vstupu do paláce na slavnostní hostinu byli oba zákeřně zavražděni.

Na mimořádném jednání Zastupitelstva hl. města Prahy v úterý 14.4.2015 se ukázalo, že pražští Piráti nejsou ničím jiným než takovým tím trojským koněm Andreje Babiše v řadách opozice. Část opozice (ODS, TOP 09) navrhla odvolání primátorky Andreji Krnáčové. Šlo o to, že Krnáčová vybrala advokátní kancelář, jež by měla zastupovat Prahu ve sporu s majitelem Škodova paláce COPA Retail, bez výběrového řízení, na základě doporučení protistrany a ani se neobtěžovala informovat o svém postupu ostatní členy Rady hl. města. Tento postup byl posléze ostatními členy Rady označen za podivný a Rada výběr advokátní kanceláře zrušila a vypíše výběrové řízení.

TOP 09 podala na Krnáčovou trestní oznámení. Svým jednáním měla údajně spáchat hned několik trestních činů. Kromě trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušila předpisy o pravidlech hospodářské soutěže, dopustila se sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a také zneužití pravomoci úřední osoby.

Protože TOP 09 a ODS mají pouze 23 hlasů a pro schválení navrženého programu bylo potřeba hlasů 33, doufaly obě strany, že se jim podaří přesvědčit zbylou část opozice (Piráti, komunisté) a případně některé z váhajících koaličních zastupitelů, aby se k nim připojili.

Jenomže jak Piráti, tak komunisté Krnáčovou podrželi.

Piráti, kteří mají ve svém programu mimo jiného také prosazování transparentních výběrových řízení ve veřejném sektoru, tak kývli na postup primátorky Krnáčové, jejíž jednání bylo flagrantním porušením zásad transparentnosti výběrových řízení. De facto tak Piráti hrubě porušili jeden z programových pilířů vlastní strany.

O KSČM není třeba pochybovat. Všechno, co se ve společnosti odehrálo po roce 1989, jim nejde pod fousy. Bývalý člen KSČ a spolupracovník StB Babiš je jim pochopitelně milejší než Kalousek či Fiala. Takže zvolili oblíbenou taktiku – zkritizovali minulé vedení města, vyjádřili nespokojenost i se současným. Ale Krnáčovou, byť s výhradmi, podpořili.

Novinkou je role Pirátů, kteří se tváří jako strana, která je nová, transparentní, moderní. Nyní slupka spadla, vejce se ukázalo býti pukavcem. Babišův trojský kůň v řadách opozice zařehtal. Piráti vylezli z makety koně ven.

A Krnáčová se Pirátům náležitě odměnila. Označila je za jedinou opoziční stranu, se kterou se dá vést dialog. Kritika je nepřípustná. Ostatní opozičníci jsou podle Krnáčové, a v duchu nejlepších komunistických tradic a někdejšího Rudého práva, rozvraceči a zaprodanci. „Ztroskotanci a samozvanci.“

Pokus ODS a TOP 09 byl tak úspěšně odražen. Náznaky už byly dříve, ale po mimořádném úterním zastupitelstvu je to zcela jasné. Domluvená podpora Pirátů Krnáčové natolik bila do očí. I proto zastupitel ODS Alexandr Bellu, že vyzval Piráty, aby se stali viditelnou součástí koalice.

Bylo by to transparentní a průhledné.

Ivan Bednář

ivanbednar.blog.iDNES.cz