Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Pirátská strana v Praze zveřejnila dokument Půl roku v konstruktivní opozici

Populistické žvásty. Jak už napsal K.H.Borovský - kéž by se nám to vlastenectví z huby do rukou vjeti ráčilo. Argumentace Pirátů je pozoruhodná. Připomíná dotazovnu Rádia Jerevan. „Je pravda, že Juriji Gagarinovi bylo na Rudém náměstí darováno auto?” Odpověď: „Ano. Ale nešlo o Jurije Gagarina, nýbrž Ivana Ivanoviče, nebylo to auto, ale jízdní kolo a nebylo mu darováno, nýbrž ukradeno.”

V odstavci Dementi se Piráti rozhodli vyvrátit některé (podle nich) pomluvy, které se o nich šíří. Odmítají například, že by na magistrát chodili přenocovat po návratu z různých mejdanů.

Odmítají, leč přiznávají, že pirát Mikuláš Ferjenčík se na magistrát dobýval po desáté hodině večerní s cílem, aby v kanceláři Pirátů přespal, neboť se opil na srazu spolužáků z gymplu a bál se jít domů, protože by vzbudil manželku, která špatně usíná (!!!).

Také odmítají, že se firma člena výboru pro správy majetku Ondřeje Profanta svého času podílela na projektech ministerstva školství např. webtolerance a za špatné projekty inkasovala značnou částku. Místopředsedou komise, která o dotaci rozhodovala, byl Profantův otec Martin. Zkrátka nepřišla ani jeho příbuzná Jindřiška Profantová.

Odmítají, leč přiznávají, že Ondřej Profant za špatné projekty nějaké peníze dostal, ale že nešlo o jeho firmu, nýbrž že odměnu dostal jako fyzická osoba pracující na dohodu. Navíc v komisi pracoval jen jeho otec, on sám s tím údajně nemá nic společného. Za svoje špatné projekty nezodpovídá.

To všechno by možná bylo jenom úsměvné lhaní bez většího významu. Jak říkám, rádio Jerevan.

Kdyby se ovšem Piráti nepokoušeli ve svém programu terorizovat celou společnost. Každý člověk je podle Pirátů v podstatě lump, a proto je třeba ho nepřetržitě hlídat a sledovat. Bez ohledu na platné zákony všechno zveřejňovat. Chtěli by bedlivě hlídat, zda plníme jejich nejrůznější šikanózní nařízení - open data, open source. Nejraději by zrušili peníze a zavedli platbu bitcoiny. Realitu nahradit virtuálním světem, kterému rozumí jen oni sami. A ruku v ruce se svými ideovými souputníky - pumpičkáři z Auto*matu - nás nutí jezdit do práce na kole. Ministr spravedlnosti Pelikán už tak činí. Auta by podle nich měla být povolena jen společná - carsharing a většina ulic by se pro dopravu uzavřela a provozovala by se na nich moderní forma žebroty - busking..

Svého času vydal jistý švýcarský teolog Jan Kalvín (1509 – 1564) svůj Ženevský katechismus a zavedl ve městě přísný řád. I když nevykonával přímo vládu, měl na ni velký vliv. Svojí autoritou prosadil mj. zákaz zábav, které sváděly k nemravnostem a nezřízenosti (tanec, jisté hry), aby se lidé mohli soustředit na Boha, na poctivou práci a šetrnost. Zákaz zlatých šperků přinutil ženevské zlatníky, aby si hledali jiné zaměstnání, a nechtěně tak položil základ švýcarského hodinářství. Za čarodějnictví bylo roku 1545 upáleno 23 osob a pronásledování heretiků vyvrcholilo upálením francouzského humanisty a lékaře, teologa Michela Serveta roku 1533, což sice nebylo pouze Kalvínovo rozhodnutí, nicméně se o ně významně přičinil.

Byl vykonáván přísný dohled nad účastí na bohoslužbách, dvakrát do roka byla každá domácnost podrobena prohlídce, zde se v ní neprovádí něco nekalého. Byla zavedena cenzura, regulacím podléhalo oblečení žen i péče o jejich vlasy. Předmanželský pohlavní styk byl trestán několika dny vězení o chlebu a vodě, stíhány též byly veškeré projevy náklonnosti k úředně zakázané katolické víře (mariánská úcta, vlastnění svatých obrázků, modlitba růžence apod.). Byly zakázány záclony v oknech, aby městská konzistoř mohla kontrolovat, zda všichni dodržují Kalvínova nařízení

Suma sumárum -  život obyvatel Ženevy byl politickou autoritou, nerozlišující sféru veřejnou a soukromou, světskou a duchovní, určován do neuvěřitelných detailů, každý se nalézal pod drobnohledem těch, již na dodržování těchto přísných pravidel dohlíželi.

K tomu samému směřují piráti.

Opravdovou hrozbou je pak nenápadná věta, ukrytá v dokumentu - "Byť zastupitelé KSČM často hlasují  jako Piráti není to kvůli  ideové blízkosti, ale podle konkrétních témat projednáváných zastupitelstvem. Pirátům tato konstelace vyhovuje." (!!!!)

Kam čert nemůže, nastrčí Babiše. Kam Babiš nemůže, nastrčí Piráty.

Ivan Bednář

ivanbednar.blog.iDNES.cz