Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Kde jsou kořeny 15. března 1939

Jeden historik vyprávěl jako vtipný názor, že dneska historici možná vědí všechno o husitských válkách, ale jen málo toho vědí o historii nedávné. Samozřejmě se jednalo o nadsázku, ale něco na tom přece jen může být.

Někteří historikové uvádějí, že druhá světová válka byla fakticky jen pokračováním té první, a že se vzdáleně co do doby trvání jednalo o jakousi obdobu třicetileté války.

První světová válka skončila versailleským mírem, který Německo nikdy neuznalo. Francouzská pomsta za porážku v předchozí prusko-francouzské válce, po které následovalo vrácení původního německého území Alsaska-Lotrinska Německu, byla příliš krutá. Zejména vrácení Alsaska-Lotrinska Francii pociťovalo Německo jako svojí velkou pohanu. Není tedy divu, že na půdě hospodářského krachu a pocitu poníženého a zbídačeného národa vykvetly dvě zrůdné ideologie – komunistická a fašistická. Zatímco první byla internacionální, ta druhá se držela čistého nacionalismu.

Komunistická ideologie byla tehdy v Německu potlačena a k moci se dostal Adolf Hitler. Pak už události nabraly rychlý spád. Na obsazení Alsaska Lotrinska německými vojáky evropské státy prakticky nereagovaly, rakouský anšlus se odehrál také bez výraznější reakce. Poté přišla Mnichovská dohoda a odstoupení Sudet a nakonec odtržení Slovenska od Českých zemí a vytvoření Protektorát Čechy a Morava.

Proto je nutné připomínat si výročí 15. března 1939 a zabrání Čech a Moravy Německem v celém kontextu evropských dějin. A také v kontextu vnímání obou diktatur, komunistické i fašistické, které jsme prožili v nedávné historii.

Rozkas pro Obyvatele