Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Historická zatáčka

27. května uplynulo 75 let od provedení atentátu – vojenské operace na Reinharda Heydricha.
4. června 1942 pak říšský protektor následkům utrpěných zranění podlehl.

Reinhard Tristan Eugen Heydrich byl prominentní nacista, blízký spolupracovník Himmlera, SS-Obergruppenführer a generál policie, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby (SD), prezident Interpolu v letech 1940-1942, zastupující říšský protektor Protektorátu Čecha a Morava. Podílel se též na perzekuci Židů a posléze se stal jedním z hlavních organizátorů holocaustu. Předsedal konferenci ve Wannsee, která uvedla do praxe tzv. Konečné řešení židovské otázky.

Poprava Heydricha, kterou provedli parašutisté skupiny Anthropoid byla činem, který ovlivnil podstatným způsobem události v okupovaném Československu. Jako na každou významnou dějinnou událost, i na provedení atentátu na Heydricha jsou dnes různé pohledy.

|Na jedné straně je to názor, který po léta šířili čeští komunisté, kteří se od počátku snažili význam akce českých parašutistů zpochybňovat. Zneužili k tomu krutost nacistické odplaty. Systematicky bagatelizovali význam tohoto činu a poukazovali na stovky obětí tzv. heydrichiády, která po provedení atentátu následovala a během které byli povražděni stovky českých vlastenců.

Tento pokus o zfalšování historie snad už konečně máme za sebou, i když ještě i dnes podobné pokusy komunisté podnikají.

Druhým pohledem je, že šlo o akci, která měla potvrdit československý protinacistický odboj a zbavit republiku podezření, že není okupovaným státem, ale že se dobrovolně stalo součástí nacistické říše. Komunisté od roku 1939 na válku mezi Německem a Velkou Británií pohlíželi jako na válku dvou imperialistických světů a po ostudném paktu Molotov – Ribentrop (fakticky Stalin-Hitler) se stavěli na stranu nacistických spojenců. Demonstrativní akci chtěla londýnská politická reprezentace ukázat, že se český národ nesmířil s nacistickou okupací a vylepšit postavení Československa v protihitlerovské koalici.

Exilový prezident ČSR Beneš již v prohlášení ze dne 16. prosince 1941 konstatoval, že se Československo nachází ve válečném stavu s Německem a Maďarskem. Válečný stav trval od chvíle, kdy se vlády těchto zemí na podzim 1938 dopustily agrese proti bezpečnosti, samostatnosti a územní celistvosti naší republiky, resp. hrozbami a násilím vojenskou mocí okupovaly pohraniční území českých zemi (v případě Německa na základě Mnichovské dohody z 29. 9. 1938) a pohraniční území Slovenska a Podkarpatské Rusi (v případě Maďarska na základě Vídeňské arbitráže z 2. 11. 1938). Československo se tak považovalo být ve válečném stavu i se všemi jinými státy, které se nacházely ve válečném stavu s Velkou Británií, SSSR a USA, čímž se stalo plnohodnotným členem protihitlerovské spojenecké koalice.

V souvislosti se smrtí Heydricha není možné nepřipomenout jednu známou legendu týkající se zakleté minulost českého státu. Mnozí se domnívají, že se protektor sám odsoudil k smrti, když si na hlavu jednoho listopadového dne roku 1941 položil svatováclavskou korunu, symbol české státnosti, uschovanou ve svatovítské katedrále. Pověst hovoří jasné - kdo si neoprávněně nasadí svatováclavskou korunu, do roka zemře.
Přestože je představa, že by Heydricha „zabila" koruna českých panovníků, velmi populární, byť je naprosto mylná.
Publicum commodum, které se stará o výchovné působení na mladou generaci a přibližování historických událostí dnešní mladé generaci řadou akcí, připomíná nejenom výročí atentátu, ale celkového pronásledování a vraždění příslušníků II. odboje (a později i III. protikomunistického odboje. Pořádá populárně naučné besedy a setkání, spojené s promítáním historických filmů a kulturním programem.

Počátkem května uspořádalo pietní shromáždění v bývalé centrále gestapa v Petschkově paláci.

Atentat na Heydricha Vynos

Atentat na Heydricha Jan Kubis

 

Atentat na Heydricha Jozef Gabcik

Atentat na Heydricha Heydrichuv automobil

Atentat na Heydricha Reinhard Heydrich