Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

MUDr. Karel Dvořák, CSc. – in memoriam

Smutecni svicky 400px

MUDr. Karel Dvořák, CSc. – in memoriam


Bude to už pomalu osm let, co jsem stála na podiu a moderovala jsem vzpomínkovou akci u příležitosti 42. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy s názvem Sedm dnů, které otřásly Prahou.

Bylo to v sobotu 21. srpna 2010 v dolní části Václavského náměstí v Praze. Akci pořádala Městská část Praha 1 a občanské sdružení Publicum Commodum, jehož jsem místopředsedkyní.

Jedním z řečníků byl tehdejší předseda Ústřední rady Svazu PTP-VTNP ČR Vladimír Lopaťuk. Ve svém projevu připomněl odpor členů Svazu ke vpádu cizích vojsk na naše území a jejich účast na tehdejších demonstracích proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy.
Připomenul i osudy pétépáků v padesátých letech min. století.

Se mnou na pódiu byli také dva pánové s příjmením Dvořák. Znala jsem je oba. Nicméně pro přihlížející občany, kteří sledovali naši akci, jsem se zeptala předsedy Lopaťuka, zda mají nějakou vzájemnou souvislost, nebo zda se jedná o náhodnou shodu stejných jmen. Dodnes si pamatuji jeho odpověď:

„Paní moderátorko, tato dvě jména k sobě patří. Starší pan Dvořák je otec, mladší je jeho syn. Syn, pan Ing. Filip Dvořák, je starostou Městské části Praha 1, jeho otcem je MUDr. Karel Dvořák, bývalý příslušník pomocných technických praporů, který je řádným členem Svazu PTP-VTNP ČR."

Lopaťukovo vysvětlení tehdy odměnili přítomní srdečným potleskem. Smutnou historii politických postojů rodiny Dvořákových není možné na tomto místě v krátkosti postihnout. Již otec MUDr. Karla Dvořáka byl vězněn 9 let v Leopoldově a jeho bratr zemřel v Bitýzu na uranu.

Proč na to dnes vzpomínám?

Včera jsem dostala smutnou zprávu. MUDr. Karel Dvořák, CSc., řádný člen PTP-VTPN ČR zemřel ve věku nedožitých 93 let.

Mladším čtenářům připomínám, že Svaz Pomocných technických praporů – Vojenské tábory nucených prací České republiky je dobrovolné sdružení příslušníků bývalých Silničních praporů ženijního vojska (SPŽV) a Pomocných technických praporů (PTP). Do nich rukovali tak zvaní nepřátelé komunistického režimu, kterým se režim bál svěřit do rukou zbraň, ale využíval je k nelegální otrocké práci po dobu vojenské základní služby.

Svaz byl založen na svém I. sjezdu 25. května 1968 v Praze v paláci Žofín na Slovanském ostrově. Organizace měla být zárukou dodržování lidských práv a svobod. Dříve, než se mohl zaregistrovat jako společenská organizace, byla jeho činnost ukončena vpádem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna téhož roku.

Svaz byl pak obnoven 17. února 1990, kdy se konal II. ustavující sjezd. Zúčastnilo se ho na 4 tisíce mužů. V současné době Svaz sdružuje přibližně už jen kolem tří tisíc členů.

V osobě MUDr. Karla Dvořáka, CSc. odešel nejenom jeden z členů tohoto Svazu, ale především statečný a čestný člověk, který přes svůj nelehký osud neztrácel svůj optimismus a radost ze života.

Člověk, kterého jsem osobně znala a kterého si hluboce vážím.

Čest jeho památce.

JUDr. Jaroslava Janderová
místopředsedkyně Publicum Commodum, z.s.

 


 

sedm-dnu-ktere-otrasly-prahou-1968 6 20130702 1238261626

sedm-dnu-ktere-otrasly-prahou-1968 4 20130702 1899646974

sedm-dnu-ktere-otrasly-prahou-1968 5 20130702 1730193877