Anthropoid

  • Vytisknout

Podle méně známého plánu říšského protektora Reinharda Heydricha se Protektorát Čechy a Morava měl stát německým. „Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat,“ prohlašoval Heydrich rezolutně. „Konečné řešení v Čechách a na Moravě“ bylo založeno na rozdělení obyvatel z hlediska „rasového a národnostního“:

- „lidi dobré rasy a dobrého smýšlení“ hodlal Heydrich poněmčit, opačný pól pak vysídlit na východ

- „dobře smýšlející lidi špatné rasy“ měli být nasazeni na práci a sterilizováni

- „špatně smýšlející lidi dobré rasy“ coby nejnebezpečnější měli být poněmčeni nebo postaveni ke zdi

Reinhard Heydrich

V těchto dnech si připomínáme vyvrcholení operace Anthropoid, které proběhlo 27. Května 1942. Tehdy se Heydrich setkal tváří tvář se dvěma mladými Čechoslováky: Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem. Pro všechny tři mělo setkání v prudké zatáčce na předměstí Prahy vpravdě osudové následky. Reinhard Heydrich, jeden z nejmocnějších mužů nacistického Německa a architekt “konečného řešení židovské otázky” zemřel 4. června na následky zranění. Gabčík s Kubišem padli 17. května 1942 spolu s dalšími parašutisty v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

I v dnešním světě speciálních sil je to, co dokázali Gabčík s Kubišem, bráno jako naprosto mimořádný čin. Dodnes se speciálové útokem na Heydricha zabývají. Mimořádnou odvahu prokázali parašutisté i v posledním boji v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše. Sedm mužů s minimálním množství munice čelilo sedmi stovkám obléhatelů dlouhé hodiny.

Památník parašutistům, kteří provedli atentát na R. Heidricha na kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici

Památník parašutistům, kteří provedli atentát na R. Heidricha,
na kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici

Krypta-pamatnik

 

Památník parašutistům, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha,
v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze

Komunisté se význam operace Anthropoid snažili za každou cenu zpochybnit. Dodnes přežívají mezi lidmi názory, že poprava Haydricha nestála za desítky později popravených vlastneců.

Není to samozřejmě pravda. Úspěch operace znamenal zásadní zvrat ve vnímání českého protifašistického odboje na Západě a znamenal definitivní začlenění tehdejšího Československa do protihitlerovské koalice.I proto mohlo být Československo po válce v roce 1945 obnoveno v podobě jakou mělo před Mnichovskou dohodou.