Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

PUBLICUM COMMODUM, občanské sdružení

Občanské sdružení Publicum Commodum o.s. je dobrovolné nevládní sdružení, které sdružuje své členy na základě společného zájmu o veřejné dění na úrovni obcí, krajů a států s vůlí stavět se proti negativním jevům, záměrům a činnostem, které život občanské společnosti a veřejné dění poškozují a ohrožují.

Členové občanského sdružení se věnují především problematice, která je spojena s obdobím II. a III. odboje, tj. historického období 1938 - 1945 a 1948 až 1989.

Za jeden ze zvláště závažných problémů naší společnosti považujeme značnou ztrátu historické paměti u části populace, zvláště pak u mládeže. V tomto směru jsou nadmíru výstižná slova osvětimského vězně Roberta Barteka, která platí nejen pro osvětimskou paměť:

„Jsme dnes již hodně vzdáleni od oné apokalyptické doby. Jsme od ní tak daleko, že se nám často zdá být jen zlým snem. Ale můžeme také již lépe než dříve posoudit, jaké si z ní lidstvo vzalo poučení. Můžeme říci, že ne vždy a ne všude. Dosud přece působí ve světě síly rozsévající národnostní a rasovou nesnášenlivost, existuje bezpráví, násilí a útlak. A proto nesmíme a ani nemůžeme zapomenout na Osvětim - a vlastně nejen na tento symbol nacistické zvůle a krutosti, ale na celý ten zrůdný systém, který připravil o životy milióny lidí. Osvětimský tábor, ať jsme tam byli sebekratší dobu, poznamenal náš další život. A generace, která přichází po nás, by rozhodně zapomenout neměla. Je to jen v jejím vlastním zájmu."

K naplnění tohoto cíle organizuje občanské sdružení Publicum Commodum akce zaměřené na zvyšování tohoto povědomí a vhodným způsobem informující o průběhu historických událostí, zejména v otázce boje proti totalitním režimům.

Publicum Commodum o.s. organizuje akce celorepublikového významu, jako jsou např. kulturně-historické programy, přednášky, semináře, vydávání publikací, výstavy apod., které se týkají toho kterého historického problému.

Co způsobuje ono nedostatečné povědomí o těchto událostech, již kdysi zmínila bývalá ministryně spravedlnosti a předsedkyně České národní rady JUDr. Dagmar Burešová:

„Když jsem se ptala svého staršího vnuka, který studuje na vysoké škole a chodil do základní školy již po listopadu 1989, co ví o Osvětimi, o holocaustu a hrůzách nacismu, jaké jsou osnovy a co se o tom učí, odpověděl, že se učili o 2. světové válce stejně tak jako o 1. světové válce, třicetileté válce, jako o punských válkách... Učili se, kdy byla jaká bitva, ale neučili se o všech těch nepředstavitelných hrůzách, které nacismus způsobil."

O zvůli komunistického režimu, nedemokraticky nastoleného po roce 1948, a jejím dopadu na život mnoha občanů, žijících na území tehdejší ČR - ČSSR, manipulaci s životy i s podvědomím občanů, snaze o charakterové pokřivení nových generací tehdejší diktaturou, se dnešní mladá generace učí méně, než by bylo záhodno.

Při realizaci svých záměrů občanské sdružení úzce spolupracuje s představiteli Městských částí Prahy, školami, Vojenským historickým ústavem (VHÚ), Židovským muzeem (ŽM), místními i celostátními organizacemi Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Československou obcí legionářskou (ČSOL), Konfederací politických vězňů (KVP), Svazem pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací (PTP-VTNP), i organizacemi, jako je Památník Terezín, Archiv hl. m. Prahy apod.

Jaroslava Janderová
koordinátorka pro II. a III. odboj

 
Rozhovor JUDr. Jaroslavy Janderové pro TV Metropol u příležitosti 22.výročí 17.listopadu 1989