Najdete nás na Facebooku

Podporují nás:

Od demokracie k autokracii a oligarchii ... ?

 

Poslední vývoj v České republice vzbuzuje obavy, že po čtyřiadvaceti letech budování demokratického státu, založeného na parlamentním pluralismu, se objevuje stále intenzivnější snaha soustředit moc v rukou několika autokraticky rozhodujících jedinců. Začalo to zpochybňováním parlamentu, jeho dehonestací v médiích a zdůrazňováním jeho neoblíbenosti ve veřejnosti. Pod tlakem populismu došlo k zavedení přímé volby prezidenta, dobrovolnému rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb, které de facto ovládlo hnutí jediného muže – Andreje Babiše. Tento bývalý agent StB, otevřeně hovořící o zbytečnosti Poslanecké sněmovny, společně s prezidentem Milošem Zemanem formuje budoucí podobu státu jako autokratické, oligarchické republiky, podobné Putinovskému Rusku. Této snaze výrazně sekunduje Okamurovo hnutí Úsvit přímé demokracie, usilující o přeměnu zastupitelské demokracie v nebezpečnou formu státního zřízení, jehož základními pilíři jsou lidové veto a odvolatelnost zastupitelů, což v praxi vede vždy k deformaci pluralitního systému a závislosti poslanců.

Občanské sdružení Publicum Commodum je tímto vývojem znepokojeno. Proto jsme se rozhodli zřídit na svých stránkách sekci, která se bude věnovat výhradně tomuto problému.